Grönatakhandboken
Utgåva 2

Grönatakhandboken

Grönatakhandboken är framtagen i ett projekt finansierat av Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet. Handboken är ett stöd för att planera, projektera, anlägga och sköta olika typer av gröna tak med nolltolerans mot läckage.

Lågupplöst PDF →

Baskurs Gröna Tak

Är du intresserad av en e-kurs som på olika sätt behandlar gröna tak?

Se kurs →